Ramowy rozkład dnia

dla dzieci młodszych

Godz.

Podejmowane działania

od 7.00

schodzenie się dzieci

-       zajęcia w zespołach i indywidualne – działania wspomagające rozwój dziecka (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę)

-       rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci

-       zabawy w kącikach zainteresowań

8.20

zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania

8.30

ŚNIADANIE

9.00

zajęcia edukacyjne: 

-  zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy

-  doskonalenie umiejętności dzieci

-  rozwijanie aktywności twórczej

 

          10.00

 

-  spacery i wycieczki tematyczne

-  zabawy rekreacyjne

-  obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym

           11.45

przygotowanie do obiadu

           12.00

II DANIE

          12.45

odpoczynek, zajęcia dodatkowe

          14.00

ZUPA

14.15-14.45

zabawa kierowana

14.45

PODWIECZOREK

15.00 – 17.00

-       zabawy w kącikach zainteresowań

-       praca indywidualna z dzieckiem o charakterze stymulującym wyrównawczym, korekcyjnym

-       zabawy i gry dydaktyczne

-       prace porządkowe

-       zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 

 

dla dzieci starszych

Godz.

Podejmowane działania

od 7.00

schodzenie się dzieci

-       zajęcia w zespołach i indywidualne – działania wspomagające rozwój dziecka (rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę)

-       rozmowy na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci

-       zabawy w kącikach zainteresowań

8.20

 

- ćwiczenia poranne

- przygotowanie do śniadania

8.30

ŚNIADANIE

9.00

ZAJĘCIA EDUKACYJNE: 

-  zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy

-  doskonalenie umiejętności dzieci

-  rozwijanie aktywności twórczej

         10.30

 

-  spacery

-  zabawy i obserwacje w ogrodzie przedszkolnym,

-  wycieczki tematyczne

-  ćwiczenia gimnastyczne

         11.45

przygotowanie do obiadu

        12.00

II DANIE

        12.30

ćwiczenia relaksacyjne

        12.45

-       zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, słuchanie opowiadań utrwalanie poznanych wierszy i piosenek

-       zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

-       zajęcia dodatkowe

         14.00

ZUPA

14.15 - 14.45

zabawa kierowana

14.45

PODWIECZOREK

15.00 – 17.00

-       zabawy w kącikach zainteresowań

-       praca indywidualna z dzieckiem

-       zabawy i gry dydaktyczne, prace porządkowe

-       zabawy w ogrodzie przedszkolnym