Program wychowawczy został stworzony w celu realizacji podstawowych wartości przez dzieci i dorosłych. Wartości te zostały ujęte w określone zasady i normy postępowania. 

Cele programu:

- wspieranie i kształtowanie postawy społecznej dającej wychowankowi możliwości aktywnego zaistnienia w grupie koleżeńskiej, w rodzinie oraz w społeczności lokalnej, 

- nabywanie umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z innymi, 

- kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się i współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę, naukę rozwiązywania zadań i problemów, 

- kształtowanie właściwych postaw społecznych adekwatnych do zaistniałej sytuacji.