PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ "W ZACZAROWANYM OGRODZIE ZDROWO JEM NA CO DZIEŃ"

Cele programu są ukierunkowane na wspomaganie edukacji w zakresie rozwoju fizycznego i sprawności ruchowej, pojęcia zdrowia i higieny oraz bezpiecznych zachowań na co dzień. 

 

Celem szczegółowe programu:

- uświadomienie dzieciom, że troska o zdrowie stanowi największa wartość,

- rozwijanie wrażliwości na potrzeby własnego ciała i troska o nie, 

- poznanie instytucji związanych ze zdrowiem, 

- rozróżnianie czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na zdrowie i rozwój fizyczny, 

- poznanie zagrożeń cywilizacji wpływających na zdrowie, 

- kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania.