O placówce

Przedszkole Nr 91 „Zaczarowany Ogród” mieści się w piętrowym, wolno stojącym budynku na terenie Dzielnicy Targówek. Przylegający do niego ogród i teren do zabaw jest bezpiecznym, dobrze wyposażonym w sprzęt ogrodowy miejscem, w którym dzieci chętnie spędzają swój czas.

Dyrektorem przedszkola od września 2023 jest Pani mgr Beata Kobyłecka.

Kadrę pedagogiczną tworzy zgrany zespół nauczycieli – specjalistów, absolwentów szkół wyższych, bogatych w wieloletnie doświadczenie, a także młodych nauczycielek. Niewątpliwym atutem naszej kadry jest:

  • nieustanna chęć podnoszenia swoich kwalifikacji (szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe),
  • szukanie nowatorskich metod pracy z dzieckiem,
  • otwartość na zmiany,
  • otwartość na współpracę z rodzicem.

Nasze działania wychowawcze wspiera logopeda i psycholog.

Przedszkole nie istniałoby bez personelu pomocniczego, który wspaniale dba o czystość, spokój i bezpieczeństwo naszych dzieci, a panie kucharki o smaczne posiłki.

W przedszkolu działa 6 oddziałów o wdzięcznych nazwach mieszkańców łąki: Biedronki, Pszczółki, Żabki, Kreciki, Myszki oraz Motylki. 

W roku szkolnym 2023/2024 funkcjonują odziały:

  • 2 oddziały dzieci 3 letnich
  • 2 oddziały dzieci 4 letnich
  • 2 oddziały dzieci 5 letnich

Sale nasze są przestronne, kolorowe, wyposażone w tablice i monitory multimedialne oraz atrakcyjne dla dzieci kąciki zabaw, do których mają bezpośredni dostęp, dzięki czemu same decydują o swojej zabawie. Posiadamy również salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia korekcyjne, zajęcia rytmiczne, a także wszelkie uroczystości przedszkolne i teatrzyki. Dodatkowo świetlicę oraz pokój dla logopedy i psychologa.

W czasie pobytu dzieci w przedszkolu odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki, podejmowane z inicjatywy dzieci, a także praca indywidualna z dziećmi zdolnymi i o szczególnych potrzebach edukacyjnych.