PROGRAM ADAPTACYJNY "BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM" DLA DZIECI 3-LETNICH

Głównym celem programu adaptacyjnego jest ułatwienie nowoprzyjętym do przedszkola dzieciom startu przedszkolnego. 

 

Cele szczegółowe:

- zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami, 

- rozwijanie umiejętności społecznych, 

- wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych, 

- przystosowanie dziecka do nowego środowiska, 

- wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, 

- nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości. 

 

Program wykorzystuje elementy Pedagogiki Zabawy, elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne, wybrane metody aktywne, itd.