Celem programu jest profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dostępu do wczesnej diagnozy i terapii logopedycznej. Założeniem programu jest wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy i trwałe jej usprawnianie oraz zaangażowanie rodziców do świadomej współpracy. 

 

Treści terapii:

- ćwiczenia języka, języka i policzków, 

- ćwiczenia usprawniające wargi, 

- ćwiczenia oddechowe, 

- zabawy i ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe.