Opłaty, numery kont bankowych

Opłaty za przedszkole można wnosić w dwóch formach:

  • wpłata/przelew na wskazane poniżej rachunki bankowe
  • wpłata gotówki w przedszkolu

Wpłaty należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego

Numery kont:

  • Opłata za żywienie

- 59 1030 1508 0000 0005 5072 1066

  • Wpłata na Radę Rodziców

- 05 1240 6087 1111 0010 8633 6104

Na przelewach należy podać imię i nazwisko dziecka oraz cel płatności.

Sposoby przekazywania informacji o nieobecności dziecka
w Przedszkolu Nr 91 „Zaczarowany Ogród”

  • telefonicznie – 22 811-23-04
  • mailem – p91@eduwarszawa.pl
  • poprzez system iPrzedszkole

Rodzice dzieci kończących edukację przedszkolną proszeni są o przygotowanie podań o zwrot nadpłaty żywieniowej za m-c czerwiec 2022r w/g wzoru,  znajdującego się w zakładce: DOKUMENTY