Głównym założeniem programu jest zorganizowanie takich sytuacji, zajęć i zadań, aby dzieci poprzez aktywny w nich udział mogły poznać elementy naszej historii, utrwalić wiedzę na temat symboli narodowych, zdobyć świadomość przynależności do narodu polskiego. 

 

Podstawowym zadaniem jest:

- ukształtowanie w dziecku postawy patriotycznej, 

- uświadomienie przynależności do kraju, w którym mieszka, 

- budzenie miłości do Ojczyzny i szacunku do symboli narodowych, 

- zachęcanie do rozwijania w sobie takich wartości jak: odwaga, męstwo, poświęcenie dla innych, 

- rozwijanie zainteresowania historia Polski i rozbudzanie chęci jej poznania.