MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY "MAGICZNA MOC BAJEK"

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci wobec osób z niepełnosprawnością.

 

REALIZOWANE TEMATY

MODUŁ I - "Kultura i szacunek tworzą mój dobry wizerunek"

Zadania zrealizowane w październiku.

MODUŁ II - "Kraina przyjaźni"

Zadania realizowane w listopadzie. 

MODUŁ III - "Można różnić się pozytywnie"

Zadania realizowane w grudniu.

MODUŁ IV - "Jesteśmy razem, pomagamy sobie wzajemnie. Różne rodzaje niepełnosprawności"

Zadania realizowane w styczniu. 

MODUŁ V - "Tradycyjnie, czyli jak?"

Zadania realizowane w lutym. 

MODUŁ VI - "Czy życzliwość bywa trudna?"

Zadania realizowane w marcu. 

MODUŁ VII - "Piękno i ochrona przyrody"

Zadania realizowane w kwietniu. 

MODUŁ VIII - "Rodzina i patriotyzm"

Zadania realizowane w maju.