Program ma na celu zredukowanie lęku i zaburzeń emocjonalnych u dzieci oraz wzbogacenie wiedzy. Przede wszystkim stawia na rozwój intelektualny w zgodzie z rozwojem emocjonalnym, budzenie zainteresowań czytelniczych, a także rozwijanie fantazji dziecka. 

Oprócz bajek, baśni i legend zawiera bajki terapeutyczne i relaksacyjne. 

Celem programu jest ponadto stwarzanie dzieciom warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.