Celem akcji jest:

- Nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek,

- Promowanie własnego regionu i placówki,

- Zapoznanie z zawodem listonosza oraz z zadaniami urzędu pocztowego,

- Poznawanie innych miejscowości.